Säkerheten går först

Vi som jobbar som på Ampere-Experten tar säkerheten på största allvar. Elektricitet är ingenting man leker med, slarvar man dessutom med elinstallationer kan det leda till förödande konsekvenser. En av dem vanligaste anledningarna till lägenhetsbränder på Södermalm är felinstallerad el.

Våra elektriker har flera års erfarenhet samt kompetensen och kunskapen att kunna handskas med nästintill alla tänkbara elektriska problem. Vi skapar trygghet med våra elinstallationer eftersom vi enbart jobbar människor som är certifierade och har rätt behörighet.

När du anlitar oss anlitar du ett företag som jobbar efter en strikt regelbok, vi utför alla våra elarbeten med metoder som är väl beprövade. Vi tar aldrig onödiga risker och kommunicerar givetvis med dig genom hela vårt uppdrag.